BRYANT INNOVATIONS, LLC

dba DBT Awards of Houston

PO BOX 6554

KATY, TX 77491

Swinthia Bryant, Owner

sbryant@bryantpromos.com

(313) 333-5536